Podstawowe typy obróbek blacharskich

Obróbki blacharskie są  uzupełnieniem dachu i stanowią świadectwo precyzji i staranności jego wykonania. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie dachowi szczelności. Zazwyczaj są one wykonywane z płaskiej blachy tego samego koloru, co pokrycie dachu. Konkretne rodzaje obróbek dopasowuje się do charakteru i kształtu konstrukcji ze względu na dach płaski lub spadzisty. 

Pomimo postępu technologicznego, który dotyczy większości branż budowlanych, dachy nadal wykonuje się wg sprawdzonego przez lata systemu, który gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo. Wśród podstawowych rodzajów obróbek blacharskich możemy wymienić: 

  • pasy pod i nadrynnowe,
  • obróbki gzymsów,
  • obróbki przyścienne,
  • bariery śniegowe,
  • wiatrownice górne i boczne,
  • kalenice proste i stożkowe,
  • kosze dachowe.

Zadania wybranych obróbek blaszanych

Zadaniem pasów rynnowych jest odprowadzanie wody z połaci dachowej bezpośrednio do rynny, dzięki czemu woda nie ścieka po elewacji w wypadku wariantu pasa nadrynnowego. Dodatkowym zabezpieczeniem dla niego mogą być bariery śniegowe, które chronią rynnę i inne części budynku przed osuwaniem się zalegającego śniegu. Pas podrynnowy stanowi zabezpieczenie deski czołowej i jest jednym z najważniejszych elementów obróbki. Z kolei na szczytowych krawędziach dachu umiejscowione są wiatrownice, które czuwają nad tym, aby wiatr nie zerwał części dachu podczas silnych wiatrów. 

Kosz dachowy jest montowany na styku dwóch połaci dachu. Ma ona na celu zwiększenie jego szczelności i nieprzepuszczalności oraz ochrony przed wpływem deszczu i zalegającego śniegu. Stanowi szczególnie ważny, kosztowny i trudny w instalacji element dachu i do jego wykończenia są wykorzystywane trwałe materiały, takie jak aluminium lub blacha tytanowo-cynkowa. Obróbki blacharskie często uzupełniane są różnymi masami i uszczelniaczami m.in. asfaltowymi oraz silikonowymi. Dobór materiałów również odbywa się ze względu na ich wytrzymałość na różne temperatury, wilgoć oraz promienie słoneczne. 

Funkcje estetyczne obróbek blacharskich

Celem pracy nad uzupełnieniem dachu obróbkami blacharskimi jest doprowadzenie do stanu, którym wszystkie elementy dachu korespondują ze sobą zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i wizualnym. Stanowią one pewnego rodzaju wykończenie pracy na tym elementem budynku i wymagają zarówno specjalistycznej wiedzy technicznej, jak i rzemieślniczej.

Podstawowe typy obróbek blacharskich